Føler seg urettferdig behandlet

foto
Haldis Theisen mener det ikke er likhet for loven når det gjelder å få bygge i strandsonen. Foto: Mona Wikøren