Ødeleggelse av blomsterpynt og forsøpling fikk begeret til å renne over for Handelshuset i Kvinesdal. Lørdag ble alle benker fjernet. Ødeleggelse av blomsterpynt og forsøpling fikk begeret til å renne over for Handelshuset i Kvinesdal. Lørdag ble alle benker fjernet. Foto: Privat

– Det er fortvilende det som skjer