– I disse rare tider med mange avlyste konserter og produksjoner var det håpefullt og motiverende å få tildelt Statens kunstnerstipend, sier Silvia Moi Danielsen. – I disse rare tider med mange avlyste konserter og produksjoner var det håpefullt og motiverende å få tildelt Statens kunstnerstipend, sier Silvia Moi Danielsen. Foto: Thomas Grønvold

– Utrolig takknemlig