Ønsker befaring om vei til Bergsakerheia

  • Utsikten fra Bergsakerheia over Lyngdal sentrum mot Lyngdalsfjorden og skipstrafikken i Nordsjøen utenfor innløpet til Rosfjorden. Ordfører Jan Kristensen ønsker en løsning på adkomst probelmatikken og ber om å møte leder av SAM-utvalget. FOTO: Torrey Enoksen