Beboerne på Bruseland har klaget på Lyngdal kommunes vedtak om å gi Terje Tjøtta lov til å fradele en hyttetomt ved Bruselandstjønna. Fylkesmannen melder om at det vil ta fire måneder å behandle klagen. Beboerne på Bruseland har klaget på Lyngdal kommunes vedtak om å gi Terje Tjøtta lov til å fradele en hyttetomt ved Bruselandstjønna. Fylkesmannen melder om at det vil ta fire måneder å behandle klagen. Foto: Lars Erik Larsen

Fire måneders saksbehandlingstid