Melding om at huseier skal ha utøvd vold mot mindreårige

foto