Behov for flere ved de mekaniske verkstedene

foto