Ønsker tettere samarbeid mellom leger og sykepleiere

foto