Kan samarbeide med andre helseforetak for å få kirurg

foto