Går fra fastlege på Lista til internasjonalt storkonsern