Ordnet opp etter tre dager

Mattilsynet kom på uanmeldt inspeksjon hos Jonas B. 17. august, og hadde flere forhold som de påpekte.