Mobilbøter for over tre millioner kroner på Sørlandet