Vedum avviser at ny strømpakke vil subsidiere luksusforbruk

foto