Får dekket inntil 29 millioner over statsbudsjettet

foto