Ifølge Kunnskapsdepartementet er det fremdeles en del lokale lærere som underviser i fag de ikke oppfyller kompetansekravene i. Ifølge Kunnskapsdepartementet er det fremdeles en del lokale lærere som underviser i fag de ikke oppfyller kompetansekravene i. Foto: Szasz-Fabian Ilka Erika, ScanStockPhoto

Lærere oppfyller ikke kompetansekravene