Illustrasjon av en del av Kvinesheia, med vindmøller, laget av Statoil. Illustrasjon av en del av Kvinesheia, med vindmøller, laget av Statoil. Foto: Statkraft

Får ikke utsatt frist for idriftsettelse