Her ser du torsdagens møte i formannskapet

Formannskapet i Lyngdal har møte torsdag morgen fra klokken 08.30. Møtet ser du direkte her.

Møtet streames via kommune-tv, og du kan følge det i vinduet over.

Senere torsdag skal oppvekstpolitikerne i Lyngdal diskutere skolebruksplanen for 2021–2030, der forslaget om nedleggelse av Årnes skole er et hett tema.

Dette er sakene som politikerne skal diskutere:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Orienteringer / eventuelt

Informasjon fra Agder Energi om resultater og prosess for ny utbyttepolitikk

Behandling av klage på kommunale eiendomsgebyr - fritidsrenovasjon

Behandling av klage på kommunale eiendomsgebyr - slamtømming tett tank

Forberedelse til andre søknadsomgang for det kommunale næringsfondet i 2020

Søknad om støtte fra særskilte midler til næringsfond fra staten i forbindelse med covid 19-pandemien, Lyngdal Energisentral AS (unntatt offentlighet)

Søknad om støtte fra særskilte midler til næringsfond fra staten i forbindelse med covid 19-pandemien, forprosjekt til Animerte norske folkeeventyr (unntatt offentlighet)