– Alle må være med og ta et betydelig ansvar

foto