Det er mange tomme klasserom rundt på norske skoler i dag. Det er mange tomme klasserom rundt på norske skoler i dag. Foto: Tom Arild Støle

Få barn på skoler og barnehager

Torsdag ettermiddag ble alle barnehagene og skolene i Norge stengt på grunn av koronautbruddet. Men fremdeles er det enkelte barn som er i barnehagen eller på skolen i Kvinesdal.

Dette skyldes at barna har begge foreldrene i samfunnskritiske yrker, og at de derfor ikke kan være hjemme med barna.

Antallet barn som har dette behovet vil derimot variere fra dag til dag, avhengig av foreldrenes skift og vakter.

– På skolene er det snakk om cirka 10 elever som har fått innvilget dette tilbudet, men det er nærmere fem enn 10 elever som har benyttet seg av denne muligheten. I barnehagene er snakk om rundt åtte barn. Disse møter på de skolene og barnehagene de hører til. Den skolen som har flest elever på skolen nå har fire-fem elever. Per nå er Vesterdalen skole den eneste skolen som er stengt ettersom den ikke har elever, men dette kan endre seg om behovet skulle oppstå, sier kommunalsjef Geir Bruli i Kvinesdal kommune.

Per nå er Vesterdalen skole den eneste skolen som er stengt ettersom den ikke har elever.

Og fortsetter:

– Vi har også to barnehager hvor det bare er et barn i hver. Det er ikke veldig rasjonelt, så det kan bli aktuelt at personalet i den ene barnehagen tar med barnet over i den andre barnehagen slik at de ihvertfall blir to, sier Bruli.