– Leverer ikke spesielt mye dårligere tjenester enn nabokommunene