Adgangen til Stortinget for tidligere representanter er blitt strengere. De må forplikte seg til ikke å benytte adgangskortet til politisk påvirkningsarbeid.

Endringene innebærer at tidligere stortingsrepresentanter skal benytte bemannede resepsjoner og passere sikkerhetskontrollen, og at de kun kan ha med én besøkende. Presidentskapet har vedtatt endringer med fra 1. oktober.

I tillegg må de undertegne en skriftlig erklæring om at de forplikter seg til ikke å benytte adgangskortet til politisk påvirkningsarbeid.

Dersom formålet med adgangen er politisk påvirkningsarbeid, skal de registrere seg som besøkende i Stortingets besøkssystem.

Eventuell bruk av adgangskortet i strid med den avgitte erklæringen vil anses som overtredelse av adgangsreglementet som kan medføre inndragelse av kortet.

(©NTB)