Til sykehus i luftambulanse etter mopedulykke

foto