– Har kommet veldig langt i å være klimanøytrale

foto