Reduserer antallet kommunestyrerepresentanter

foto