Oljesøl over 2,5 kilometer

  • Oljesølet i Izmir-provinsen skal stamme fra «Harrier» som lå ved Bugdøy i Farsund i ett år. FOTO: Malene Sørensen Lundberg