Mener egne uttalelser var en feilvurdering

foto
Havnefogd Tom Egil Ravndal (t.v.) sier at det var en feilvurdering å uttale seg så tydelig om hvordan han ville vurdere saken etter havne- og farvannsloven. Kommunalsjef Just Quale (t.h.) overtar denne saksbehandlingen etter at havnefogden har erklært seg selv inhabil. Foto: Mona Wikøren