Fra venstre: Stine Stensøy, Silje Qvale og Margrete Bjørndal fra Eilert Sundt videregående skole har gjennomført en omfattende undersøkelse om karakterer i skolene i Farsund. Fra venstre: Stine Stensøy, Silje Qvale og Margrete Bjørndal fra Eilert Sundt videregående skole har gjennomført en omfattende undersøkelse om karakterer i skolene i Farsund. Foto: Mona Wikøren

Imponerte med egen undersøkelse