Ett steg nærmere etablering av oppdrettsanlegg på land