Innstiller på fusjon mellom Agder Energi og Glitre

foto