Garanterer at det ikke kommer flere forespørsler om støtte

foto