Til kamp mot plantene

foto
Åsmund Hessevik Eikeland, Mikal Moe og Daniel Moe var blant plante-plukkerne som ryddet et beiteområde for den uønskede planten kjempespringfrø lørdag. Foto: Åse Astri Bakka