«Manglende bruk av bilbelte var avgjørende for at ulykken ble en dødsulykke»

foto