Ønsker ikke å fremstå som «cowboyer»

– Omfanget av denne prosessen kom muligens overraskende på noen involverte, sier Geir Rosseland. Foto: Mona Wikøren