Farsund tennisklubb har i flere år hatt anlegget sitt i Danefjell. Farsund tennisklubb har i flere år hatt anlegget sitt i Danefjell. Foto: Olav Hoel

Endrer deler av reguleringsplan