Ifølge Tor Magnus Knutsen, fungerende kommunalsjef oppvekst og kultur Farsund kommune, har det til nå vært få som har benyttet seg av tilbudet. Ifølge Tor Magnus Knutsen, fungerende kommunalsjef oppvekst og kultur Farsund kommune, har det til nå vært få som har benyttet seg av tilbudet. Foto: Bjørn Hoel

– Få som benytter seg av tilbudet