Denne butikken på Feda får statlig investeringsstøtte. Denne butikken på Feda får statlig investeringsstøtte. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Butikk på Feda får statlig støtte

Coop Marked Feda har fått statlig investeringsstøtte til butikkutvikling på 184.000 kroner for andre halvår 2019, gjennom det såkalte Merkur-programmet.

– Merkur er Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt program for utvikling av distriktsbutikker. Merkur arbeider for at folk i distrikta skal ha en nærbutikk av god kvalitet, med godt utvalg av dagligvarer og mange tilleggstjenester. Kjøpmenn får tilbud om rådgiving og kompetanseheving, i tillegg til støtte til viktige investeringer, opplyser organisasjonen Distriktssenteret, som omtaler seg som kompetansesenter for distriktsutvikling.

I brevet, som er undertegnet av avdelingsleder Steinar Fredheim og seniorrådgiver Per Kjetil Jørgensen, fremholdes det at nærbutikken er viktig for at folk skal bo og trives på bygda.

Coop Feda får statlig støtte på nærmere 200.000 kroner- Foto: Malene Sørensen Lundberg

– Uten tilgang på en nærliggende dagligvarebutikk er det vanskelig å få folk til å bosette seg utenfor byer og tettsteder. Butikken er også en viktig møteplass i lokalsamfunnet, skriver de.

Det står videre at Distriktssenteret, som forvalter Merkur-programmet, er opptatt av å styrke dialogen mellom butikk og kommune.

– Vår erfaring er at lokalbutikken både kan bidra til god samfunnsutvikling og styrke kommunens servicetilbud. Mange kommuner samarbeider aktivt med nærbutikkene sine, ved at butikken fungerer som kommunalt servicepunkt, blir det opplyst i brevet.

Distriktssenteret har gjennom Merkur-programmet fordelt 38 mill. kr i statlig støtte til utsatte distriktsbutikker i andre halvår 2019.

Uten tilgang på en nærliggende dagligvarebutikk er det vanskelig å få folk til å bosette seg utenfor byer og tettsteder