Det er en usikker tid i vente for mange. Det  merker også Utsikten Golfpark, som henvender seg til Kvinesdal kommune med forespørsel om støtte. Det er en usikker tid i vente for mange. Det merker også Utsikten Golfpark, som henvender seg til Kvinesdal kommune med forespørsel om støtte. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Frykter hardt inntektstap

Hvis Utsikten golfpark må holde stengt frem til juni, ser de for seg et potensielt inntektstap på over millionbeløpet.

– Det er naturlig nok umulig på det nåværende tidspunkt å gi et godt estimat på hvor omfattende inntektsbortfallet i 2020 kan bli. Dette vil avhenge av hvor lenge landet er i «unntakstilstand» og hvordan vi som golfere opptrer den dagen ting er normalisert, skriver styreleder Roy Trydal til Kvinesdal kommune.

Styreleder Roy Trydal forteller at de kan miste over en million kroner i inntekt dersom de må holde stengt ut juni måned. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Over en million

Utsikten golfpark har sett på hva som skjer om de må holde stengt frem til utløpet av juni. Da vil inntektsbortfallet fra aktivitet, som greenfee, bilutleie, even og lignende, bli på størrelsesorden 700.000 kroner, basert på deres budsjett i denne perioden.

– I tillegg ser vi ikke bort fra at flere som ikke enda har betalt kontingent lar være å gjøre dette så lenge banen ikke er tilgjengelig. Også kioskomsetningen vil bortfalle. Disse forhold vil fort gi et inntektsbortfall på mer enn 200.000 kroner. Konkurser blant sponsorer med avtale samt manglende ny sponsoravtaler kan gi ytterligere 1-200.000 i redusert inntekt sammenlignet med budsjett. Samlet sett kan vi fort få reduserte inntekter på over 1 millioner kroner, opplyser Trydal.

Blant tiltakene de har gjort, er å ta ut permisjon og permittering, i håp om å spare opp mot 200.000 kroner. I tillegg vil redusert innkjøp av gjødning og planlagte diverse utstyr og tjenester kunne gi en reduksjon/forskyvning på cirka 200.000 til 250.000 kroner. Klubben vil likevel i et slikt scenario miste netto anslagsvis 6-700.000 kroner.

Det er en usikker tid i vente for mange. Det merker også Utsikten Golfpark, som henvender seg til Kvinesdal kommune med forespørsel om støtte. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Støttebidrag

Ifølge styrelederen vil de muligens måtte henvende seg til klubbens medlemmer om støttebidrag, samt henstille til de som ikke enda har betalt kontingent om å gjøre dette. Et mål for klubben vil være å hente inn 100.000 kroner i støttebidrag fra medlemmene.

I tillegg er de sterkt avhengig av banken for å unngå insolvens med de konsekvensene dette kan få.

Styrelederen avrunder med at tiltakene som er skissert, vil være tilstrekkelig sammen med bidrag fra banken og kommunen, til å unngå opphør gitt et scenario hvor banen må holdes stengt frem til utløpet av juni.