Gullestadvegen 53 (Gnr 130, bnr 14) i Kvinesdal er solgt for 4,8 millioner kroner fra Kirsten Figved Meyer-K til Janne Alise Gullestad. Gullestadvegen 53 (Gnr 130, bnr 14) i Kvinesdal er solgt for 4,8 millioner kroner fra Kirsten Figved Meyer-K til Janne Alise Gullestad. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Bygdas dyreste eiendomssalg i februar

Gullestadvegen 53 var den dyreste eiendommen som ble solgt i Kvinesdal i februar. Prislapp: 4,8 millioner kroner.

Det var Kirsten Figved Meyer-K som solgte denne eiendommen til Janne Alise Gullestad. Salget ble registrert tinglyst 20. februar.

Her er den komplette oversikten over alle salg og eiendomsoverdragelser i februar måned:

Vesterdalsvegen 817 (Gnr 153, bnr 161) er solgt for kr 940.000 fra Kari Elisabet Sevaldson og Ragnhild Olga Sørstrøm til Runar Knutsen (05.02.2020)

Gnr 10, bnr 227 er solgt for kr 570.000 fra Feda Eiendom As til Bjarne Meland og Kenny Hansen Meland (05.02.2020)

Botnåslia 6 (Gnr 162, bnr 452) er solgt for kr 2.720.000 fra Terje Devold Viken til Inger Lise Skjervik og Kåre Edvardsen (06.02.2020)

Vesterdalsvegen 413 (Gnr 158, bnr 17) er solgt for kr 930.000 fra Håvard Rafoss til Stanley Edvardsen Rostøl (06.02.2020)

Dalandsåsen 4 D (Gnr 129, bnr 213, seksjon 4) er solgt for kr 1.170.000 fra Hompland Omland Og Bragstad Eien As til Dag Even Lervik Pedersen og Lill-Emilie L Hansen (06.02.2020)

Løgeheia 20 (Gnr 191, bnr 146, fnr 27) er solgt for kr 1.500.000 fra Alf Morten Dydland til Kenneth Glendrange og Marianne V Glendrange (11.02.2020)

Gnr 151, bnr 15 er overdratt fra Arne Olav Basgård til Hege Aamot og Jan Erik Aamot (11.02.2020)

Dalandsvegen 27 B (Gnr 129, bnr 214, seksjon 2) er solgt for kr 1.710.000 fra Faråsan As til Jon Inge Hovden (12.02.2020)

Gnr 216, bnr 28 er solgt for kr 360.000 fra Agnes Veggeland til Jon Egeland (13.02.2020)

Gruvebyen 174 B (Gnr 191, bnr 155, seksjon 3) er solgt for kr 1.450.000 fra Anna E Sæther Østbø og Atle Østbø til Ingunn Sindland og Oddvin Knabenes (13.02.2020)

Askvegen 11 C (Gnr 129, bnr 236, seksjon 14) er overdratt fra Ewa Jolanta Hovden og Jan Hovden til Jon Inge Hovden (14.02.2020)

Gullsmedvegen 12 (Gnr 114, bnr 6) er overdratt for kr 300.000 fra Tønnes Andreas Tønnessen til Tommy Tønnessen (17.02.2020)

Gnr 109, bnr 13 er solgt for kr 100.000 fra Elin Haugen til Knut Frydenlund (17.02.2020)

Salget omfatter også Gnr 109, bnr 14

Andel av Gnr 65, bnr 1 er overdratt for kr 4.500.000 fra Eva Vatland Kongevold og Henry Kongevold til Camilla L Kongevold og Øyvind Kongevold (19.02.2020)

Salget omfatter også Hunsbedttunet 1 (Gnr 99, bnr 5)

Salget omfatter også Gnr 99, bnr 7

Salget omfatter også Gnr 164, bnr 37

Gullestadvegen 53 (Gnr 130, bnr 14) er solgt for kr 4.800.000 fra Kirsten Figved Meyer-K til Janne Alise Gullestad (20.02.2020)

Gullestadvegen 53 (Gnr 130, bnr 14) i Kvinesdal er solgt for 4,8 millioner kroner fra Kirsten Figved Meyer-K til Janne Alise Gullestad. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Andel av Bjørkerabben 4 (Gnr 162, bnr 151) er overdratt fra Anders Roskifte til Berit Synnøve Roskifte (20.02.2020)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Flekkefjord kommune

Andel av Åsevegen 460 (Gnr 110, bnr 25) er overdratt fra Bernhard Otto Dahl til Bjørg Dahl (21.02.2020)

Eljestraumvegen 22 (Gnr 104, bnr 239) er overdratt fra Astrid Liv Risøen til Anne Marit Risøen, Jan Erik Risøen, Per Arne Risøen og Terje Risøen (21.02.2020)

Eljestraumvegen 22 (Gnr 104, bnr 239) er solgt for kr 682.425 fra Anne Marit Risøen, Jan Erik Risøen, Per Arne Risøen og Terje Risøen til A Bygg Eiendom As (21.02.2020)

Egelandsletta 22 (Gnr 124, bnr 51) er solgt for kr 1.740.000 fra Sangwian Khonha og Sawai Breimoen til Dhamma Buddhist Trossamfunn Agder (24.02.2020) Salget omfatter også Gnr 124, bnr 52

Gnr 15, bnr 15 er overdratt fra Åge Arvid Hellestøl til Mary Kitty Hellestøl (25.02.2020)

Knabevegen 1915 (Gnr 189, bnr 25) er overdratt fra Irene Hakvåg Netlandsnes til Tor Ivar Netlandsnes (25.02.2020)

Andel av Elvevegen 28 (Gnr 104, bnr 102) er overdratt fra Olav Konsmo til Gudrun Konsmo (26.02.2020)

Overdragelsen omfatter også Gnr 113, bnr 156

Elvevegen 28 (Gnr 104, bnr 102) er overdratt fra Gudrun Konsmo til Hilde Konsmo Lindefjeld, Inger Johanne Konsmo og Odd Ingolf Konsmo (26.02.2020)

Overdragelsen omfatter også Gnr 104, bnr 163

Overdragelsen omfatter også Gnr 113, bnr 156

Bjørkelunden 5 (Gnr 162, bnr 157) i Kvinesdal er solgt for 2,39 millioner kroner fra Kjetil Syvertsen til Kaja Hobbesland og Lasse G Jakobsen Tomstad. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Bjørkelunden 5 (Gnr 162, bnr 157) er solgt for kr 2.390.000 fra Kjetil Syvertsen til Kaja Hobbesland og Lasse G Jakobsen Tomstad (26.02.2020)

Kilde: Statens kartverk/ Norkart