– Slike båtlagre blir oppfattet som brannbomber

foto
Marin Elektro har startet arbeidet med å planere ut tomta. Brannsikkerhet blir et aktuelt tema når byggesaken behandles. Det er ikke en del av reguleringssaken som kommunestyret har vedtatt. Foto: Mona Wikøren