Lanserer store planer i havneområdet

Øyvind Adolfsen ser store muligheter for området rundt det gamle fiskemottaket på Borhaug. Foto: Alexandra Indseth Langegard