Miljødirektoratet foreslår at Flekkefjord og Listastrendene omgjøres fra landskapsvernområde til nasjonalparker. Bildet viser Haviksanden. Miljødirektoratet foreslår at Flekkefjord og Listastrendene omgjøres fra landskapsvernområde til nasjonalparker. Bildet viser Haviksanden. Foto: Mona Wikøren

Endrer vernestatus til nasjonalpark?