– De vedtar altså å tildele penger til egne barn

foto