Begge kommunedirektørene anbefaler si nei til grensejustering

foto