Prestjord-planen avgjøres av Statsforvalteren

foto