Kostnadene ved å bo har økt 23 prosent fra i fjor til i år, viser nye tall fra Huseiernes Landsforbund. Neste år vil bokostnadene øke ytterligere 12 prosent

Det er bokostnadsindeksen fra Huseiernes Landsforbund som viser at en gjennomsnittshusholdning må ut med rundt 180.000 kroner for å eie og drifte egen bolig i år. Ifølge indeksen blir tallene neste år rett i overkant av 200.000 kroner, skriver Aftenposten.

– Galopperende bokostnader rammer alle, men slår særlig hardt for dem som sliter mest fra før. Fortsetter denne utviklingen frykter vi for den norske boligmodellen og at mange som i dag eier eget hjem, blir tvunget ut i leiemarkedet, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Det er økt rentenivå, økte kommunale avgifter og økt eiendomsskatt som har bidratt til økningen i indeksen – som også inneholder energikostnader​, forsikring​ og vedlikeholdskostnader.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at det viktigste nå er å få prisstigningen ned.

– Og vi må sikre at vi holder folk i arbeid. Det er slik regjeringen skal sikre en tryggere økonomisk hverdag for boligeiere og alle. I tillegg gjør vi konkrete grep som å forsterke strømstønadsordningen, sier Vedum.

(©NTB)