Kritikken mot hjemmetjenesten: - Vi må ikke bli en kommune der man ikke tør å si fra, og vi må ikke straffe dem som gjør det