Regjeringen vil lovfeste at lærere kan gripe inn fysisk mot elever

foto