Har sendt ut permitteringsvarsler ved bildelfabrikken

foto