Det er nå litt over et år siden fiskebåten «Carina» med brødrene Arnfinn og Øystein Fjeldskår om bord ble meldt savnet 12. februar i fjor. De to brødrene, som begge hadde bosted Lindesnes kommune, dro ut fra Båly i Spangereid for å fiske reker med tråleren sin. De kom aldri tilbake.

Kjørt fast

Tirsdag 17. mars ble vraket av den forliste fiskebåten funnet mellom Ullerøy i Farsund og Korshavn i Lyngdal, på 155 meters dyp. Begge fiskerne ble funnet omkomne inne i styrhuset på båten, og ble hentet opp i begynnelsen av april.

Tirsdag offentliggjorde Statens havarikommisjon for transport sin rapport etter forliset. Rapporten konkluderer med at båten kantret og gikk ned som følge av at trålen satte seg fast i havbunnen.

– Undersøkelsen har sannsynliggjort at sterk vestlig strøm førte til at trålbruket ble kjørt fast i bunnen, på en forhøyning vest for en smal renne de to om bord planla å tråle gjennom, heter det i rapporten.

Fyltes med vann

Dette førte til at båten krenget tverrskips, ble raskt fylt med vann og kantret.

– Trolig har vann på dekk fra den medgående sjøen og de generelle vind-, bølge— og strømforholdene påført fartøyet ytterligere belastning og svekket stabilitet. Den samlede belastningen har sannsynligvis bidratt til å kantre fartøyet, forklares det i rapporten.

Rapporten opplyser også om at manglende skalking av lasteromsluka og manglende værtetthet i styrhuset kan ha hatt avgjørende betydning for utfallet.

Kunne ikke løse ut wirene

Fiskebåten var ikke utstyrt med utstyr som kunne ha løst ut trålwirene raskt, noe som heller ikke er er krav.

– Det stilles per i dag ikke krav om at trålere under 15 meter hverken skal sannsynliggjøre at de har stabilitetsmessige reserver til å tåle de krengende momentene som kan oppstå ved fastkjøring eller at vinsjer og innhivingsmaskineri for trål skal være anordnet slik at ønsket trekkraft kan innstilles og vinsj slakker ut dersom den innstilte trekkraft overskrides, opplyses det i rapporten.

Havarikommisjonen anmoder derfor nå Sjøfartsdirektoratet om å se på nødvendige tiltak også for trålere under 15 meter med tanke på å hindre kantring dersom trålbruket skulle kjøre seg fast.

Les hele rapporten her.