Tobakken kjøpte han av en utenlandsk lastebilsjåfør i tiden før 24. mars i år. I politiavhør og i retten har den tidligere ustraffede 39-åringen erkjent å ha kjøpt til sammen 35.000 gram rulletobakk og 6.000 sigaretter.

Lister tingrett har nå dømt mannen til 24 dagers fengsel som er gjort betinget med en prøvetid på to år. Ved eventuell soning av noe av straffen kommer tre dager til fradrag for utholdt varetekt. Mannen er også dømt til 5.000 kroner i bot, samt inndragning av 8.000 kroner og tobakksvarene. Unntaket er 25 pakker med sigaretter og 12 pakker med tobakk som retten legger til grunn er lovlig innført til landet og mottatt av tiltalte som gave.

Dommen er i tråd med påstanden fra påtalemyndigheten. Dommer i saken var sorenskriver Robert Versland.